FILTRATČNÍ SYSTÉMY PRO VZDUCH SÁNÍ PLYNOVÝCH TURBÍN

 

Plynové turbíny spotřebovávají enormní množství vzduchu, čímž je jejich provoz citlivý na jakost vzduchu a částice, jež obsahuje. Potřeba řádné filtrace nabývá na významu vzhledem ke konstrukci dnešních plynových turbín a potřebě jejich ochrany proti různým prvkům včetně prachových, olejových, kapalných a aerosolových částic, jež mohou vést k zanášení, erozi a korozi součástí plynové turbíny. 2JCP nabízí řadu řešení pro filtraci přizpůsobených potřebám každé plynové turbíny. Dodali jsme filtry pro sání spalovacího vzduchu do některých z nejtěžších provozních prostředí na světě. Naše nabídka produktů zahrnuje samočisticí (pulzní), bariérová (statická) a hybridní řešení, každé s možnostmi volby filtračních elementů.

 

STATICKÉ FILTRAČNÍ SYSTÉMY

 

Naše statické filtrační systémy pro sání poskytují ochranu proti povětrnostním vlivům pro plynové turbíny v přímořských a mírných vnitrozemských podmínkách. 2JCP vám navrhne systém, jenž bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům, ale běžně bude zahrnovat pre-filtrační, filtrační a přechodné stupně jako standardní součásti konstrukčního provedení, aby se zajistil optimální provoz. Systém snižuje zanášení kompresoru plynové turbíny nečistotou a filtruje vzduch proudící do plynové turbíny pro zlepšení jejího výkonu. Můžeme každý systém přizpůsobit zákazníkovi na míru a začlenit do něj povětrnostní kryty, protinámrazové systémy, akustické tlumiče, chladicí spirály, odpařovací chladiče a jakékoli požadované ocelové konstrukce.

 

PULZNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉMY

Samočisticí systémy pro filtraci vzduchu sání – pulzní systémy – jsou navrženy tak, aby poskytovaly robustní ochranu a udržovaly stabilní výkon plynových turbín pracujících v těžkých okolních podmínkách. Obvykle zahrnují ochranu proti povětrnostním podmínkám, pulzní filtraci a přechodový prvek jako součást systému.

Systém je možno přizpůsobit tak, aby vyhovoval provozním požadavkům jakékoli plynové turbíny zahrnutím sněžných krytů, povětrnostních krytů, chladicích cívek, odpařovacích chladičů, akustických tlumičů, ochranného síta proti odpadkům, ochranného síta proti hmyzu nebo jakékoli požadované ocelové konstrukce. Zajišťují čistý, filtrovaný a stejnoměrný proud vzduchu do plynové turbíny pro optimální výkon a provoz zařízení.

 

SYSTÉMY PRO ODSTRANĚNÍ VODY A SOLI

 

Doporučujeme dva mechanismy pro ochranu plynových turbín před solí a vodou:

  • Vyčleněné systémy pro odstranění vody a soli
  • Hydrofobní filtry

Považujeme filtry GORE® Turbine Filters za mimořádně účinné při odstraňování kapalin ve formě kapek a soli v suché i kapalné formě. Jejich filtrační médium ePTFE neztratí časem svou hydrofobnost a mimořádně dobře si vede v testech i aplikacích v reálném světě.

Doporučujeme také vyčleněný systém pro odstranění vody a soli v kombinaci s GORE® Turbine Filters. Srdcem tohoto systému je lopatkový odlučovač. Existuje mnoho výrobců těchto lopatkových odlučovačů a my objektivně vyhodnotíme, který bude nejlepší pro každou aplikaci.

"Volba filtračního systému pro vzduch sání je důležitou součástí konstrukce plynové turbíny. Nízká kvalita vzduchu sání může významně ovlivnit provoz, výkonnost, a životnost plynové turbíny.…"

 

FILTRAČNÍ ELEMENTY

Upgrade filtrů společnosti 2JCP často zvyšuje účinnost filtrace nebo životnost filtru. Vyrábíme systémy, jež zahrnují filtrační elementy plynových turbín schválené OEM pro projekty s HEPA i bez HEPA. Naši odborníci na filtraci provedou objektivní analýzu filtrace a vyberou filtr s nejvyšší hodnotou pro daný projekt bez zřetele na konkrétního výrobce.

Mnoho našich zákazníků by chtělo upgradovat své systémy a využít filtry HEPA pro maximalizaci výkonu, spolehlivosti a použitelnosti v některých z nejdrsnějších environmentálních podmínek světa. Nabízíme to nejlepší co do výkonu filtrů této třídy v kombinaci s GORE® Turbine Filters. Společnost 2JCP je hrdá na to, že je spojována s filtry GORE® Turbine Filters pro aplikace HEPA (high efficiency particulate arrestance).