STROJÍRENSKÁ KONSTRUKCE

 

Naše organizace má výhodu globálního týmu 28 vysokoškolsky vzdělaných strojních inženýrů. S přístupem k nejnovějším špičkovým softwarovým programům jsme schopni rychle reagovat na nejaktuálnější požadavky trhu. Konstrukce mechanických či termodynamických systémů, ať už vypočítaných z prvních principů (first-principles calculations) či s pomocí našeho softwaru, jsou podpořeny vysoce kvalitním technickým reportingem.

 

Nabízíme vlastní inženýrské činnosti napříč širokým spektrem disciplín, včetně:

  • Konstrukčních výpočtů a návrhů ocelových konstrukcí
  • Výpočtové dynamiky tekutin (CFD)
  • Studií přenosu tepla
  • Výpočtů pro zvedání
  • Návrhů potrubí pro vysoký a nízký tlak
  • Výpočtů zatížení stavebních základů
  • Konstrukčních řešení pro větrná / seismická / výbušná / extrémní prostředí