clean-energy.jpg

čistá energetika

Plně si uvědomujeme dopady globálních klimatických změn a z nich pramenící potřeby nízkoemisních energetických řešení. Přijímáme výzvy spojené s přechodem na novou energetiku a naši inženýři pracují na nejmodernějších projektech v této oblasti. 

Od projektů, které přeměňují odpad a residuální materiál na elektrickou energii i teplo, přes zachycování a ukládání CO2 až po výrobu, skladování a přepravu vodíku ... společnost 2JCP je partnerem, který činí zodpovědné kroky k ochraně naší drahé Země!


CÍLOVÁ PRŮMYSLOVÁ 
ODVĚTVÍobrazek_2022-05-22_185145649.png

Výroba a skladování vodíku

Podporujeme globální OEM výrobce průmyslových elektrolyzérů při výrobě a montáži jejich unikátních zařízení v nepřetržitě kontrolovaném prostředí na nejvyšší úrovni kvality.

Kromě toho jsme schopni navrhovat a vyrábět příslušenství vodíkových elektráren a stanic, která hrají klíčovou roli při výrobě a skladování vodíku pro další použití v energetice i dopravě.


sky-clouds.jpg

Zachycování a ukládání oxidu uhličitého

Naše know-how a zkušenosti z celé řady předchozích úspěšných projektů v energetice nám umožňují podporovat široké portfolio projektů na zachycování a ukládání CO2. Jsme členy mezinárodní asociace CCSA a naše inženýrské týmy pracují na vysoce inovativních globálních řešeních.


obrazek_2022-05-22_182004113.png

Obnovitelné zplyňovací technologie a Waste-to-X

Společnost 2JCP spolupracuje s řadou technologických partnerů a doplňuje jejich vědecké know-how o schopnost efektivně vyrobit navržené technologie, a to v modulární formě s cílem snadné instalace a efektivního provozu.

Projekty, na kterých pracujeme, umožňují zpracovat širokou řadu odpadu a residuálního materiálu, od automobilových pneumatik po živočišný odpad, a efektivně jej přeměnit na jiný produkt nebo energii a teplo.
NAŠE ZAŘÍZENÍobrazek_2022-07-15_174353821.png

Mechanické systémy

Široký sortiment mechanických výrobků je určen pro přepravu, úpravu a skladování vysokotlakých a nízkotlakých kapalin v širokém rozsahu teplot a chemického složení. V rámci širšího rozsahu projektu dodáváme následující výrobky z různých materiálů:

  • Výměníky tepla
  • Chladiče
  • Absorbéry
  • Kondenzátory
  • Tlakové nádoby, sloupy a skladovací nádrže
  • Ventilační systémy

Potrubní systémy

V kombinaci s našimi mechanickými řešeními jsou naše potrubní systémy navrženy pro přepravu vysokotlakých a nízkotlakých kapalin, a především plynů, v širokém rozsahu teplot a chemického složení. 

Potrubí můžeme dodávat v různých velikostech, v modulární, skidové a konstrukční formě.  Do našich systémů můžeme zahrnout také ventily, ovládací prvky a přístrojové vybavení.

 

steel-pipelines-cables-plant-1.jpg

obrazek_2022-07-15_174555765.png

Zařízení Balance-of-plant 

Máme rozsáhlé zkušenosti s navrhováním velkých spalinových kanálů a podpůrných systémů, které si poradí s nebezpečnými plyny vznikajícími v důsledku procesu zachycování a čištění. Jsme schopni vyrobit potrubí o délce přesahující 1 km z různých materiálů a typů konstrukcí.  Můžeme také zajistit protihlukové úpravy, tepelnou ochranu, expanzní technologie a zařízení pro regulaci průtoku.


Chcete se dozvědět více informací o našich řešeních?

KONTAKTOVAT ODBORNÍKA