Energetický a ropný průmysl

Naše řešení pro plynové turbíny lze přizpůsobit i těm nejnáročnějším podmínkám - od extrémně vysokých i nízkých teplot až po speciální offshore aplikace. Naše zkušené inženýrské týmy v kombinaci s nejmodernější výrobou vytvářejí integrovaná řešení pro nově budované zdroje i modernizace stávajících zařízení.

 


ŘEŠENÍ PRO PLYNOVÉ TURBÍNY A KOMPRESORY Díky více než 30-leté zkušenosti dodáváme širokou škálu zařízení pro regulaci hluku, filtraci spalovacího vzduchu a další podpůrná zařízení pro energetiku, těžební průmysl a další průmyslové aplikace. Ať už se jedná o projekt na pevnině nebo na moři, jsme schopni poskytnout optimální řešení, které zajistí spolehlivý a efektivní provoz plynové turbíny.

Díky zkušenostem s jednotkami o výkonu 5 až 600 MW poskytujeme podporu OEM výrobcům turbín i jejich provozovatelům od návrhu designu až po provoz a podporu po celou dobu životnosti.  Naše výrobky podstupují nepřetržitou inovaci a vývoj, aby zajistily minimální dopad vašich aktivit na životní prostředí a maximální návratnost investic.HLAVNÍ SOUČÁSTI
NAŠICH ZAŘÍZENÍ 

 


obrazek_2022-05-22_145507019.png

Filtrační systémy na vstupu vzduchu

Naše řešení filtrace procesního vzduchu plynových turbín jsou navrženy pro provoz v extrémních prostředích, jako jsou moře, poušť i mínusové teploty. Zajišťují optimální výkon motoru. Při návrzích a konstrukci našich systémů máme na mysli především čistotu a výkon.


Spalovací výfukové systémy

Máme rozsáhlé zkušenosti s navrhováním extrémně tichých výfukových systémů plynových turbín, a to i pro nejnáročnější prostředí. Jsme schopni jemně vyladit naše konstrukční řešení tak, aby bylo dosaženo optimálního akustického a dynamického výkonu. Jsme schopni zajistit výfukové systémy pro větrné a seismicky aktivní prostředí a nabízíme také komplexní řešení pro snížení emisí výfukových zplodin.

17706-2x-sgt800-exhaust-transition-duct_1.jpg

obrazek_2022-05-22_145634168.png

Ventilační systémy

Naše ventilační systémy pro plynové turbíny jsou navrženy tak, aby zajistily optimální filtraci a akustický výkon a zároveň poskytovaly účinné chlazení a rozptyl plynů. Jsme také schopni dodat komplexní řešení protipožární ochrany, axiální a odstředivé ventilátory, dilatační kompenzátory a veškeré další vybavení spojené s ventilačními systémy v plynové energetice.


Akustické kryty

Naše vysoce výkonné akustické kryty jsou navrženy tak, aby chránily personál elektrárny před hlukem a teplem spojeným s provozem plynových turbín a dalšími průmyslovými stroji, a zároveň účinně chránily zařízení před vnějším prostředím. Jsme schopni dodat kryty s předinstalovanými elektrickými a protipožárními systémy, abychom minimalizovali dobu montáže na stavbě nebo ve vašich montážních provozech. Nabízíme také speciálně navržené akustické kryty se zvýšenou odolností vhodné i pro výbušná prostředí.

obrazek_2022-07-18_114345986.png

workers-standing-checking-beside-working-oil-pu.jpg

Doprovodné služby a dodávky náhradních dílů

Naše týmy pro poprodejní služby a instalaci na místě zajišťují, že se kolo po dodání zboží nepřestane točit. Nabízíme kompletní sortiment náhradních dílů pro servis vašich požadavků na údržbu kritických aktiv.

Dozvědět se více o našich službách


Chcete se dozvědět více informací o našich řešeních?

KONTAKTOVAT ODBORNÍKAVYLEPŠENÍ VÝKONU


Našim klientům nabízíme jedinečnou příležitost modernizovat jejich stárnoucí technologie plynových turbín a kompresorů, a zvýšit tak jejich výkon, prodloužit životnost a snížit emise. Navrhujeme a vyrábíme také zařízení na míru pro moderní nově budované plynové elektrárny.

Naše technologie vedou k výraznému prodloužení intervalů údržby, což znamená, že se výrazně zlepšuje i návratnost investice.


HLAVNÍ VÝHODY

  • Zvyšuje výkon o 30 % nebo více při vysokých okolních teplotách.
  • Nižší investiční náklady o 20 % až 75 % na MW ve srovnání s novými plynovými turbínami.
  • Předvídatelné a spolehlivé zvyšování výkonu na vyžádání
  • Zlepšení tepelného výkonu, tj. více kWh z Btu plynu
  • Provozní dostupnost do 12 měsíců od objednání
  • Rychlá doba návratnosti
  • Dostupné možnosti skladování energie
  • Osvědčená technologie se stovkami instalací


ŘEŠENÍ MODERNIZACE


intake-cooler.png

Předchlazení vstupního vzduchu

Inženýrská řešení společnosti 2JCP pro předchlazení vstupního vzduchu do turbíny (TIC) představují nejmodernější technologii, která může zvýšit celkový výkon plynových turbín o 10 až 40 %. Víme, že výkon turbíny je klíčový, a proto dokážeme přesně definovat a řídit chladicí požadavky, abychom maximalizovali výkon.

Společnost 2JCP může nabídnout řešení TIC pro prostředí s vysokou i nízkou vlhkostí, od technologie odpařovacích chladicích médií až po řešení využívající předchlazenou vodu. Naše řešení je vhodné jak pro nově budované elektrárny, tak pro účely modernizace stávajících systémů sání plynových elektráren. Spolehlivost technologie TIC společnosti 2JCP výrazně prodlužuje intervaly údržby turbín, včetně těch, které pracují v nejtvrdších pouštních podmínkách.


Předehřev procesního vzduchu a ochrana proti námraze

Naše vysoce výkonná řešení pro předehřev procesního vzduchu a ochranu proti námrazám jsou navrhována tak, aby chránila Vaše zařízení i v náročných arktických podmínkách. Jsme schopni poskytnout široké portfolio řešení pro předehřev a ochranu proti námraze, od tradičního elektrického vyhřívání potrubí až po systémy na bázi infračerveného záření. Díky tak velké škále na míru navržených a instalovaných systémů ohřevu vzduchu Vám společnost 2JCP pomůže překonat nejextrémnější klimatické podmínky.

obrazek_2022-07-18_114933767.png

obrazek_2022-07-15_174143199.png

Modernizace a zvyšování účinnosti filtrace vzduchu

Máme široké portfolio řešení v oblasti vysoce účinné filtrace procesního vzduchu, a to pro nově vznikající i stávající zařízení. V kombinaci s předfiltrací pro nejvyšší stupeň ochrany jsme schopni nabídnout technologická řešení na míru pro všechny filtrační systémy, zejména tam, kde je nedostatek místa.  

Modernizace filtrace na bázi HEPA filtrů zajišťuje nižší potřeby údržby turbín, což vede k významným úsporám nákladů na údržbu po celou dobu životnosti.


Snížení emisí

Naše systémy pro snižování emisí (před nebo po spalování) jsou navrženy tak, aby zaručovaly dosažení přísných emisních limitů a zároveň optimalizovaly distribuci průtoku vzduchu i spalin a minimalizovaly tlakové ztráty. Jsme schopni dodat systémy "bleed-to-inlet" na straně před spalováním, i systémy SCR nebo katalyzátorů CO po spalování, a to se všemi souvisejícími podpůrnými zařízeními.

obrazek_2022-07-18_115201336.png

Chcete se dozvědět více informací o našich řešeních?

KONTAKTOVAT ODBORNÍKA