girl-with-down-syndrome-her-father-painted-hand.jpg

NADAČNÍ FOND 2JCP

Podporujeme nezaopatřené děti s různými typy znevýhodnění. Pořádáme akce pro děti zaměstnanců a podporujeme organizace starající se o nezaopatřené, nemocné a handicapované děti. 


PŘÍBĚH NADACE

S narůstajícím počtem zaměstnanců přibývaly situace, kdy jsme cítili potřebu pomoci jim a jejich rodinám. Rozhodli jsme se založit Nadační fond 2JCP.

Od roku 2019 jsme posuzovali desítky žádostí. Převážnou většinu jsme hrdě podpořili, některé z nich i dlouhodobě. 


_a9i4508.jpg

JSME V TOM SPOLEČNĚ

Ještě než byla 2JCP skupinou, byla to malá rodinná firma, kde se všichni znali a byli téměř sousedi. Navíc to bylo v době velkých společenských změn. V té době si všichni v práci pomáhali a podporovali jeden druhého.

Ani s velikostí a přibývajícím časem nechceme o schopnost si vzájemně pomáhat přijít. Samozřejmě už to není možné na základě sousedské emaptie, ale museli jsme najít jiné nástroje, jak si v rámci firmy a komunity pomáhat.  

Založením Nadačního fondu jsme vytvořili možnost, jak pomáhat, dali jsme tomu rámec a pravidla, která zajišťují, že podpoříme maximum možného.


JAK TO FUNGUJE

Naši zaměstnanci se mohou kdykoli obrátit se žádostí na naše HR oddělení a ti jim pomohou utřídit myšlenky a nalézt optimální řešení pro jejich potřeby. Po následném zasedání komice Nadačního fondu je obvykle pomoc poskytnuta. 

Podobný proces získání podpory platí i pro komunitní aktivity v okolí. Provozovatelé a organizátoři aktivit pro děti se taktéž mohou obracet na naše HR oddělení se žádostmi o nadační podporu i běžný sponzoring.

dsc_7185-1.png