cookies.jpg

Podmínky užívání webových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.2jcp.com je společnost 2 JCP a.s., IČ: 47286393 (dále jen jako „Provozovatel“), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek. Provozovatel tímto vydává Podmínky pro užívání internetových stránek www.2jcp.com (dále jen jako „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.2jcp.com.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.2jcp.com. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.2jcp.com přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Veškeré materiály publikované na webových stránkách www.2jcp.com jsou chráněny autorským právem společnosti 2 JCP a.s.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s uvedenými Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro vás závazné.

Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami těchto Podmínek. Má se za to, že přístupem ke stránce a jejím prohlížením uživatel s Podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí.