cookies.jpg

OPPIK – veřejná podpora našich projektů

publicita.png

Naše společnost realizuje projekt s názvem „ENERGETICKÉ ÚSPORY VE SPOLEČNOSTI 2 JCP a.s.“ reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020497, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem projektu je návrh komplexního opatření pro energetické zefektivnění provozu společnosti 2 JCP a.s., tj. významné úspory spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie. Projekt zahrnuje výměnu osvětlení, modernizaci vybraných technologických celků a rekonstrukci kotelny včetně systému přípravy teplé vody.