STROJÍRENSKÁ KONSTRUKCE

 

Naše společnost těží ze zkušeností globálního týmu 30 vysoce kvalifikovaných strojních inženýrů. S proaktivním přístupem k nejnovějším špičkovým softwarovým programům jsme schopni rychle reagovat na nejaktuálnější požadavky trhu. Konstrukce mechanických či termodynamických systémů, ať už vypočítaných z první nabídky (first-principles calculations), tak pomocí našeho softwaru, jsou podpořeny vysoce kvalitním technickým reportingem.

Nabízíme vlastní inženýrské činnosti napříč širokým spektrem disciplín včetně:

  • Konstrukčních výpočtů a návrhů ocelových konstrukcí
  • Výpočtové dynamiky tekutin (CFD)
  • Studií přenosu tepla
  • Výpočtů pro zvedání
  • Návrhů potrubí pro vysoký a nízký tlak
  • Výpočtů zatížení stavebních základů
  • Konstrukčních řešení pro větrná / seismická / výbušná / extrémní prostředí