ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH SUROVIN

2 JCP vyrábí a dodává zařízení pro zpracování potravinářských surovin včetně vnitřních svarů a leštění povrchu na 0,8 Ra.

2 JCP dodává následující zařízení:

  • Sušárny SCF
  • Proudové sušárny
  • Pražírny ořechů
  • Linky na zpracování cereálií
  • Myčky a sušičky plechovek
  • Pece pro vypalování laku na plechovkách
  • Postřikovací komory