AKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ K PLYNOVÝM TURBÍNÁM

 

2JCP dodává širokou škálu produktů pro tlumení hluku pro sektory energetický, ropný a plynárenský, obnovitelné energetické zdroje a průmysl. Ať se jedná o projekt na pobřeží či na volném moři, jsme schopni poskytovat optimální akustická řešení.

  • Akustické kryty plynových turbín
  • Akustické kryty s pohonnými jednotkami
  • Tlumiče a potrubí pro přívod spalovacího vzduchu
  • Ventilační potrubí a tlumiče
  • Ventilátory a regulátory tahu
  • Tlumiče, potrubí a komíny pro výfuky spalin
  • Podpěrné ocelové konstrukce
  • Potrubní systémy

 

Kryty plynových turbín a kryty s hnacími komponenty

Naše vysoce výkonné kryty chrání vaše zaměstnance před vysokými hladinami hluku a tepla spojenými s plynovými turbínami, přičemž chrání také citlivé zařízení uvnitř před vnějším prostředím. Jsme schopni dodávat kryty s předinstalovanými elektrickými a požárními a plynovými komponenty, aby se minimalizoval montážní čas na místě u našeho zákazníka. Naše možnosti jsou rozšířeny na kryty odolné proti požáru a výbuchu.

 

Tlumiče a potrubí pro přívod spalovacího vzduchu

Jsme schopni vyladit naše návrhy přívodů spalovacího vzduchu pro dosažení optimálního akustického a dynamického výkonu v jakémkoli okolním prostředí. Čistota a výkon jsou v popředí našeho zájmu, kdykoli navrhujeme a stavíme naše systémy.

 

Dilatační spoje

Můžeme zajistit dilatační a flexibilní spoje pro široký okruh systémů, včetně přívodu spalovacího vzduchu, výfuků spalin, ventilace a potrubních systémů všeobecně. Jsou navrženy tak, že mohou pojmout roztažné síly vysokých hodnot vyvolané extrémními provozními teplotami a usnadnit rychlou montáž na místě.

 

Výfuky spalin a komíny

Máme rozsáhlé zkušenosti s navrhováním nízkohlukových systémů pro výfuk horkých spalin v obtížných podmínkách. Ve spojitosti s přívodem spalovacího vzduchu jsme schopni jemně vyladit naše konstrukční řešení k zajištění dosažení optimálního akustického a dynamického výkonu. Jsme schopni dodat komíny pro výfuk spalin o výšce až 30m pro atmosféry se silným větrem a seismická prostředí. Máme řešení pro provedení 'hot-case' a 'cold-case', včetně ATEX.

 

Ventilátory, tlumiče a regulátory tahu

Základní výzva spojená se zařízením, jež je obklopeno pláštěm, zahrnuje vysoké hladiny tepla a nebezpečí tvorby plynového oblaku.

Naše ventilační systémy jsou konstruovány tak, aby zajišťovaly optimální akustický výkon a přitom poskytovaly účinné chlazení a rozptýlení plynu. Můžeme také zajistit komínové klapky pro uhašení a odolnost proti požáru, axiální a odstředivé ventilátory a veškeré další vybavení spojené a větracími systémy.

 

 

Hluk ze spalovacích turbín může způsobit dramatickou změnu životního prostředí, obzvláště ve venkovských oblastech a komunitách, nebudou-li začleněna adekvátní opatření pro regulaci či snižování hladiny hluku…

Potenciální environmentální důsledky hlučnosti musí být brány na zřetel již v nejranějším stádiu projektu.

© 2006, The Gas Turbine Handbook: Principles and Practices, Tony Giampaolo