Engineering a výroba pro novou energetiku

Jako výrobně-inženýringová skupina zaměřená na energetiku budoucnosti vnímáme naši planetu jako jedinečnou. Cítíme velkou odpovědnost za to, co s ní uděláme a v jakém stavu ji zanecháme budoucím generacím.

Naše odhodlání nás vede k tomu, abychom činili silná rozhodnutí bez kompromisů v oblasti zajištění jakosti našich výrobků, zapojení lidí nebo dopadu na životní prostředí.Naše řešení


PLYNOVÁ ENERGETIKA

Poskytujeme inženýrská řešení pro snižování hluku, filtraci procesního vzduchu a podpůrné systémy průmyslových plynových turbín.

dreamstimemaximum_194295562.jpg

V oboru působíme více než 30 let a dodáváme širokou škálu produktů pro snižování hluku plynových turbín, filtraci procesního vzduchu a další podpůrné systémy pro energetiku, ropný a plynárenský průmysl i další průmyslová odvětví.

Ať už se jedná o projekty na pevnině nebo na moři, můžeme poskytnout optimální řešení, která zajistí spolehlivý a efektivní provoz energetických zařízení.

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ VODÍKU

Specializujeme se na inženýring a výrobu široké škály komponent pro výrobu a skladování vodíku i na integraci celých vodíkových elektrolyzérů.

istock-1477064258.jpg

Náš sortiment výrobků a služeb zahrnuje montáž zákaznických elektrolyzérů, ale i návrh a výrobu mnoha podpůrných systémů, jako jsou procesní chlazení, purifikace vodíku, či komponenty pro přepravu a skladování vodíku.

Naše specializovaná výrobní hala pro vodíkové projekty nám pomáhá dosahovat nejvyšší úrovně kvality, která je pro toto odvětví nezbytnou podmínkou.


ZACHYTÁVÁNÍ, VYUŽITÍ A UKLÁDÁNÍ CO2

Navrhujeme a vyrábíme široké portfolio zařízení používaných v řešeních pro zachytávání, využití a ukládání oxidu uhličitého (tzv. Carbon Capture, Utilization & Storage).

shutterstock_549798139.jpg

Naše know-how a dlouholeté zkušenosti nám umožňují podporovat významné projekty v oblasti zachytávání a ukládání CO2. 

Jsme členem mezinárodní asociace CCSA a naše inženýrské týmy pracují na vysoce inovativních globálních řešeních. Od menších modulárních integrovaných skidů přes tlakové a atmosférické zásobníky až po rozsáhlá potrubí a zařízení pro zachytávání oxidu uhličitého ve spalinách.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A WASTE-TO-X

Podporujeme globální i menší technologické společnosti při vývoji a výrobě především modulárních pyrolýzních zařízení.

shutterstock_1733291642.jpg

Naši zákazníci se spoléhají na vysoce kvalitní podporu od společného vývoje řešení, přes detailní inženýringovou přípravu až po přesnou výrobu jednotlivých komponent a kompletní instalaci na místě (služby typu EPCI).

Podporujeme především technologické společnosti, které vyvíjejí jedinečná pyrolýzní řešení zaměřená na transformaci a zpětné využití množství různých odpadních produktů a snižování celkové globální uhlíkové stopy.


OFFSHORE VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Zaměřujeme se především na dodávky tlakových i atmosférických nádob a nádrží pro offshore větrné systémy.

shutterstock_1765583033.jpg

Naše nádoby a nádrže jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám na moři, a byla zajištěna dlouhodobá životnost. Jsou určeny především pro HVDC konvertorové stanice a rozvodny na moři.

OBNOVITELNÉ TEPLÁRENSTVÍ

Navrhujeme a vyrábíme široké portfolio tlakových nádob, kotlů a výměníků tepla určených převážně pro velkokapacitní tepelná čerpadla a kotelny na bioplyn a biomasu.

shutterstock_131790887.jpg

Jsme hrdí na to, že se teplárenství dostává do popředí diskusí o udržitelnosti, a podporujeme návrh a výrobu tepelných čerpadel a aplikací pro vytápění z obnovitelných zdrojů.


LETECKÝ PRŮMYSL

Nabízíme širokou škálu produktů a služeb pro letecký průmysl se zaměřením na testovací zařízení motorů. 

aerospace.jpg

Díky naší bohaté historii práce s průmyslovými a leteckými plynovými turbínami rozumíme výzvám tohoto odvětví, zejména pokud jde o hluk a ochranu motoru před cizími objekty.

POTRAVINÁŘSTVÍ

Jsme předními odborníky na výrobu zařízení z nerezové a uhlíkové oceli, která splňují přísné hygienické požadavky kladené na potravinářské a nápojové výrobní prostředí. 

food-and-beverage.jpg

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou vymývacích linek na plechovky, rotačních sušiček, skladovacích nádrží a dalších podobných výrobků. Jsme schopni dodržet i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu výroby a čistotu prostředí. 


PODMOŘSKÉ SYSTÉMY

Dodáváme širokou škálu výrobků a zařízení pro podmořské systémy určené pro těžbu ropy a zemního plynu.

subsea.jpg

V oblasti podmořských systémů jsme schopni dodržet ty nejtěžší nároky na kvalitu našich výrobků, které obstojí i v náročných podmořských podmínkách. 

STAVEBNÍ A DŮLNÍ STROJE

Vyrábíme široké portfolio svařovaných výrobků pro renomované světové výrobce stavebních a důlních strojů.

earth-moving-equipment.jpg

Máme dlouholeté zkušenosti s dodávkami palivových a hydraulických nádrží, jeřábových výložníků, stabilizátorů, výložníků a dalších podobných výrobků.


Speciální řešení


INTEGROVANÁ MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ

Poskytujeme inženýring a výrobu speciálních modulárních systémů na klíč, a to ve všech našich cílových odvětvích.

modular-solutions.jpg

Našim zákazníkům poskytujeme podporu v oblasti kompletního inženýringu a výroby unikátních modulárních řešení pro rychlou instalaci a uvedení do provozu v cílovém místě.

SÉRIOVÁ VÝROBA

Kromě zakázkové výroby nabízíme našim zákazníkům i možnost výroby ve větších sériích a objemech.

20221017_113456.jpg

Pro sériovou výrobu máme speciálně nastavený proces i dedikovaný tým, který zajišťuje optimální průběh projektů, nízké výrobní náklady a především dlouhodobě konzistentní zákaznickou podporu.


Naše projekty

Se silným zázemím v oblasti energetických produktů jdeme neustále s dobou, abychom zajistili maximální přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Naše cesta od fosilních paliv k řešením obnovitelné energie je klíčem k našemu úspěchu, protože usilujeme o uhlíkově neutrální budoucnost.


Naše globální působnost

Spolupracujeme s těmi nejvýznamnějšími technologickými a energetickými společnostmi po celém světě.

Za třicet let jsme dodali a nainstalovali mnoho zařízení pro tradiční, zelenou a nízkoemisní energetiku. Naši stopu najdete na mnoha místech planety - v Austrálii, USA, Skandinávii, Saudské Arábii či Malajsii.

Proto jsme vybudovali naše obchodní a inženýringová centra v České republice, Velké Británii i Spojených Státech, abychom byli našim zákazníkům co nejblíže.

ice-cave-located-beneath-glacier-among-ice-moun.jpgNáš přístup

Vyrostli jsme spojením technického know-how, odvahy, zdravého rozumu, schopnosti adaptace a rychlého rozhodování a osvědčených schopností našich pracovníků. Jsme mostem mezi myšlením a výrobou, mezi nápadem a mnohatunovým produktem, mezi naší generací a generací po nás.


Engineering & Inovace

Mnoho našich produktů dodaných po celém světě bylo prvními svého druhu, ať už se jednalo o součásti těžebních
systémů nebo ekologická řešení pro výrobu metanolu. Vždy jsme měli tendenci být spolutvůrci technických
řešení a nikdy jsme se nevzdávali žádné technologické výzvy.

Cokoli lze vymyslet, lze vyrobit.

Výroba & Dodání

Naše kořeny jsou ve svářečské dílně, kde to všechno před třiceti lety začalo. O oceli a kovových materiálech víme dost, abychom ji mohli dokonale využít pro energetické projekty budoucnosti.

Víme také, že i dobře vyrobená součástka je k ničemu, dokud není dodána a zprovozněna. Proto se staráme o celý životní cyklus výrobku - od návrhu až po uvedení do provozu.


 

Naše služby

360stupňový přístup k návrhu a výrobě nás odlišuje od konkurence. Díky němu jsou naše výrobky a řešení v oblasti výroby energií jedinečné. Proto jsme preferovanými partnery předních světových OEM výrobců i technologických společností. 

Pravidelně investujeme do nejnovějšího softwaru a výrobních strojů, abychom dále optimalizovali a zefektivňovali naši výrobu.

 


Vybraní zákazníci 2JCP