ZDOKONALENÍ FILTRAČNÍHO SYSTÉMU PLYNOVÉ TURBÍNY / DODATEČNÉ VYBAVENÍ FILTRAČNÍHO SYSTÉMU FILTREM HEPA

My v 2JCP jsme uznávanými odborníky na poli konstrukce filtračních systémů a výroby jak nových jednotek, tak modernizovaných řešení. Pro jeden projekt vylepšení filtračního systému jsme zajišťovali instalaci dokonalejšího filtru v papírně. Papírenský závod měl plynovou turbínu GE Frame 6B pracující v horkém a vlhkém klimatu delty Mississippi. Náš návrh měl začlenit filtry vyšších specifikací s nulovým obtokem do stávajícího filtračního systému. Filtr HEPA byl úspěšně aplikován pro zvýšení úrovně filtrace nasávaného vzduchu a zlepšení výkonu ovlivněného poklesem tlaku.

 

Typ projektu: dle běžných specifikací

Místo: Mississippi Delta, USA

Typ plynové turbíny: GE Frame 6B

Dokončeno: 2016