SYDVÄSTLÄNKEN SWEDEWATER

 

OBSAH DODÁVKY 2JCP

Různá nízkotlaká potrubí z korozivzdorné oceli vyrobená dle norem ISO 15614-1, kodex ASME IX nebo AWS D1.6 včetně NDT a pasivace s úplným ponořením.

 

Zákazník: ABB Sweedewater

Typ projektu: BTP

Místo: Švédsko

Celková hmotnost dodávky 2JCP: 100 tun

Dokončeno: 2016