ÚPRAVA VZDUCHU SÁNÍ PLYNOVÝCH TURBÍN

 

Navrhujeme řadu chladicích a ohřívacích systémů pro zlepšení výkonnosti vaší plynové turbíny. Vylepšení vašich systémů pro filtraci, čistění, chlazení a ohřívání vzduchu sání bude velkým přínosem pro výkonnost a dlouhodobou rentabilitu vaší plynové turbíny.

2JCP vám může poskytnout nové zařízení nebo dodatečné vybavení.

  • Řízení vlhkosti
  • Protinámrazové systémy
  • Infračervené lampy
  • Parní cívky
  • Horkovodní spirály
  • Chladicí spirály
  • Odpařovací chladič

 

CHLAZENÍ VZDUCHU SÁNÍ

Chlazení vzduchu sání za účelem snížení teploty okolního vzduchu a zvýšení výstupního výkonu

 

Odpařovací chlazení

Odpařovací chlazení využívá postřiku vody do proudu nasávaného vzduchu v turbíně, kde se odpařuje a ochlazuje vzduch.

Po plynových turbínách je často požadován provoz při maximální kapacitě během nejteplejších dnů, aby se uspokojily energetické požadavky v období špičky. Výstupní výkon se snižuje se zvýšením teploty okolního vzduchu. Systémy pro chlazení nasávaného vzduchu ochlazují vzduch a zvyšují výstupní výkon, s menšími variacemi se zřetelem k okolním podmínkám.

 

Chladicí spirály

Studená voda proudí chladicími spirálami a ochlazuje nasávaný vzduch při jeho průchodu přes tyto spirály.

 

Oba systémy jsou nanejvýš účinné.

Rozdíl je jen v nákladech a návratnosti investice. Zatímco investiční náklady na instalaci odpařovacího chlazení jsou mnohem nižší, než u chlazení nasávaného vzduchu s použitím spirálového chladiče, ziskovost je obecně mnohem vyšší u druhého.

 


 

OHŘÍVÁNÍ VZDUCHU SÁNÍ

Ohřívání vzduchu sání zabraňuje vytváření námrazy na filtračních elementech nebo tvorbě ledu na hrdle turbíny.

 

Protinámrazové systémy

Protinámrazové systémy 2JCP rozvádějí ohřátý okolní vzduch u vstupu do filtrační stanice, kde proudí nahoru z prvního stupně filtru a zvyšují celkovou teplotu proudu spalovacího vzduchu, čímž snižují nebezpečí tvoření námrazy.

 

Infračervené lampy

2JCP nabízí nízkonákladové řešení v podobě infračervených ohřívacích lamp, jež se optimálně rozmístí mezi přívody vzduchu. Toto zajišťuje ohřívání prostřednictvím infračerveného záření emitovaného přímo na čelní plochu filtračních elementů.

 

Horkovodní spirály nebo parní cívky

Parní cívky a horkovodní spirály rovněž ohřívají nasávaný vzduch za účelem zamezení tvorby námrazy v jakýchkoli provozních podmínkách. Nabízíme materiály pro cívky a spirály, jak pro žebra, tak pro horizontální nebo vertikální trubice, s ohledem na vyhovění požadavkům na optimální teplotu a úroveň odolnosti proti korozi.