AKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ K PLYNOVÝM TURBÍNÁM

 

2 JCP dodává širokou škálu produktů pro tlumení hluku pro energetický, ropný, plynárenský průmysl i pro obnovitelné energetické zdroje. Ať se jedná o projekt na pobřeží či na volném moři, jsme schopni poskytovat optimální akustická řešení.

Za tímto účelem poskytujeme:

  • Akustické kryty plynových turbín
  • Akustické kryty s pohonnými jednotkami
  • Tlumiče a potrubí pro přívod spalovacího vzduchu
  • Ventilační potrubí a tlumiče
  • Ventilátory a regulátory tahu
  • Tlumiče, potrubí a komíny pro výfuky spalin
  • Podpěrné ocelové konstrukce
  • Potrubní systémy

 

Kryty plynových turbín a kryty s hnacími komponenty

 

Naše vysoce výkonné kryty chrání vaše zaměstnance před vysokými hladinami hluku a tepla vznikajících v souvislosti s plynovými turbínami, přičemž chrání také citlivá zařízení uvnitř turbíny před vnějšími vlivy. Jsme schopni dodávat kryty s předinstalovanými elektrickými komponenty, aby se minimalizoval montážní čas na místě u našeho zákazníka. Nabízíme i kryty odolné proti požáru a výbuchu.

 

Tlumiče a potrubí pro přívod spalovacího vzduchu

 

Naše návrhy přívodů spalovacího vzduchu promyslíme do nejmenších detailů pro dosažení optimálního akustického a dynamického výkonu v jakémkoli okolním prostředí. Klademe velký důraz na čistotu a výkon, kdykoli navrhujeme a stavíme naše systémy.

 

Dilatační spoje

 

Můžeme zajistit dilatační a flexibilní spoje pro široký okruh systémů, včetně přívodu spalovacího vzduchu, výfuků spalin, ventilace a potrubních systémů. Jsou navrženy tak, že mohou pojmout roztažné síly vysokých hodnot vyvolané extrémními provozními teplotami a usnadnit rychlou montáž na místě.

 

Výfuky spalin a komíny

 

Máme rozsáhlé zkušenosti s navrhováním nízkohlukových systémů pro výfuk horkých spalin v obtížných podmínkách. Ve spojitosti s přívodem spalovacího vzduchu jsme schopni detailně propracovat naše konstrukční řešení k dosažení optimálního akustického a dynamického výkonu. Jsme schopni dodat komíny pro výfuk spalin o výšce až 30 m pro oblasti se silným větrem a seismická prostředí. Máme řešení pro provedení extrémně vysoké (hot case) i nízké teploty (cold case) včetně ATEX (prostředí s nebezpečím výbuchu).

 

Ventilátory, tlumiče a regulátory tahu

 

Problémem, souvisejícím se zařízením obsahujícím opláštění, je vysoká teplota a riziko shromáždění plynu.

Naše ventilační systémy jsou konstruovány tak, aby zajišťovaly optimální akustický výkon a přitom poskytovaly účinné chlazení a rozptýlení plynu. Můžeme také zajistit komínové klapky pro uhašení a odolnost proti požáru, axiální a odstředivé ventilátory a veškeré další vybavení spojené a větracími systémy.

 

Hluk ze spalovacích turbín může způsobit dramatickou změnu životního prostředí, obzvláště ve venkovských oblastech a komunitách, nebudou-li začleněna adekvátní opatření pro regulaci či snižování hladiny hluku…

Již od samého počátku projektu dbáme na možné dopady hlučnosti na životní prostředí.

© 2006, The Gas Turbine Handbook: Principles and Practices, Tony Giampaolo