FILTRATČNÍ SYSTÉMY PRO VZDUCH SÁNÍ PLYNOVÝCH TURBÍN

 

Plynové turbíny spotřebovávají enormní množství vzduchu, a proto je jejich provoz citlivý na jakost vzduchu a částice, které obsahuje. Potřeba řádné filtrace nabývá na významu vzhledem ke konstrukci dnešních plynových turbín a nutnosti jejich ochrany proti různým prvkům včetně prachových, olejových, kapalných a aerosolových částic, které mohou vést k zanášení nečistotami, erozi a korozi součástí plynové turbíny. 2 JCP nabízí řadu filtračních řešení přizpůsobených potřebám konkrétní plynové turbíny. Dodali jsme filtrační systémy pro sání spalovacího vzduchu pro turbíny pracující v těch nejnáročnějších podmínkách. Naše nabídka produktů zahrnuje samočisticí (pulzní), bariérová (statická) a hybridní řešení, každé s možnostmi volby filtračních elementů.

 

STATICKÉ FILTRAČNÍ SYSTÉMY

 

Naše statické filtrační systémy pro sání poskytují ochranu proti povětrnostním vlivům pro plynové turbíny v přímořských a mírných podnebných vnitrozemských podmínkách. 2 JCP vám navrhne systém, který bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům, ale běžně bude zahrnovat pre-filtrační, filtrační a přechodové stupně jako standardní součásti konstrukčního provedení k zajištění optimálního provozu turbíny. Systém snižuje zanášení kompresoru plynové turbíny nečistotami a filtruje vzduch proudící do plynové turbíny pro zlepšení jejího výkonu. Každý systém můžeme přizpůsobit zákazníkovi na míru a začlenit do něj povětrnostní kryty, protinámrazové systémy, akustické tlumiče, chladicí spirály, odpařovací chladiče a jakékoli požadované ocelové konstrukce.

 

PULZNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉMY

 

Samočisticí systémy pro filtraci vzduchu sání – pulzní systémy – jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální ochranu a udržovaly stabilní výkon plynových turbín pracujících v extrémních okolních podmínkách. Obvykle zahrnují ochranu proti povětrnostním vlivům, pulzní filtraci a přechodový prvek jako součást systému.

Systém je možno přizpůsobit tak, aby vyhovoval provozním požadavkům jakékoli plynové turbíny zahrnutím sněžných krytů, povětrnostních krytů, chladicích cívek, odpařovacích chladičů, akustických tlumičů, ochranného síta proti nečistotám, ochranného síta proti hmyzu nebo jakékoli požadované ocelové konstrukce. Pulzní filtrační systém přivádí čistý, filtrovaný a stejnoměrný proud vzduchu do plynové turbíny, a tím zajišťuje optimální výkon a provoz zařízení.

 

SYSTÉMY PRO ODSTRANĚNÍ VODY A SOLI

 

Doporučujeme dva mechanismy pro ochranu plynových turbín před solí a vodou:

  • Speciální systémy pro odstranění vody a soli
  • Hydrofobní filtry

Filtry GORE® Turbine Filters považujeme za mimořádně účinné při odstraňování vodních kapek nebo soli v pevné nebo kapalné formě. Jejich filtrační médium ePTFE neztratí časem svou hydrofobnost a vede si mimořádně dobře v testech i při aplikování do reálných podmínek.

Společně s s GORE® Turbine Filters také doporučujeme speciální systém pro odstranění vody a soli. Základem tohoto systému je lopatkový odlučovač. Existuje mnoho výrobců těchto lopatkových odlučovačů a my objektivně vyhodnotíme, který bude pro konkrétní použití nejvhodnější.

„Volba filtračního systému pro vzduch sání je důležitou součástí konstrukce plynové turbíny. Nízká kvalita vzduchu sání může významně ovlivnit provoz, výkonnost a životnost plynové turbíny.“

 

FILTRAČNÍ ELEMENTY

 

2 JCP díky zdokonalení filtračního systému často zvyšuje účinnost filtrace a životnost filtračního zařízení. Vyrábíme systémy, které zahrnují filtrační elementy plynových turbín schválené OEM pro projekty s HEPA i bez HEPA. Naši odborníci na filtraci provedou objektivní analýzu filtrace a vyberou nejvhodnější řešení pro daný projekt bez upřednostňování konkrétního výrobce.

Mnoho našich zákazníků by chtělo zdokonalit své systémy a využít filtry HEPA pro maximalizaci výkonu, spolehlivosti a použitelnosti v některých z nejdrsnějších environmentálních podmínek světa. Ve spolupráci s GORE® Turbine Filters nabízíme ty nejvýkonnější filtry ve své řadě. Společnost 2 JCP je hrdá na to, že je spojována s filtry GORE® Turbine Filters pro aplikace HEPA (high efficiency particulate arrestance).