Typická potrubí z korozivzdorné oceli vyráběná ve 2 JCP

 

Rozměry a typy potrubí z korozivzdorné oceli

Průměr potrubí od 25 do 305 mm

Tloušťka stěny od Sch.5 do Sch.80 (od 1,65 do 12,7 mm)

Typické slitiny jsou austenitické korozivzdorné oceli typu AISI 304 nebo 316

Rovněž možnost feritických nebo duplexních ocelí a slitin niklu a jejich kombinací

 

Hlavní normy pro výrobu

 

Pro nízkotlaká potrubí

ISO 15614-1

Kodex ASME IX

AWS D1.6

 

Speciálně pro tlaková potrubí

Směrnice PED 97/23/ES

Kodex ASME B31.1

Kodex ASME B31.3

 

Pracovní síla

 

48 certifikovaných svářečů TIG

17 certifikovaných inspektorů VT/DPT

5 certifikovaných inspektorů UT/X-RAY/LT

 

VÝROBNÍ PROCES

 

Veškerá potrubí jsou svařována svařovací metodou TIG

Potrubí o světlosti do 50 mm (small bore piping) orbitální svařovací hlavou

Větší rozměry manuálním svařováním

Všechny vnější plochy a svary můžeme očistit mokrou pasivací v kyselině dusičné; můžeme nabídnout:

 • Lokální pasivaci oblasti svaru pastou
 • Celkovou pasivaci povrchu metodou nástřiku

 

Vnitřní odolnost proti korozi lze upravit volbou typu proplachovacího plynu, máme potřebnou způsobilost k používání níže uvedených typů:

 • 100 % argon
 • 98 % argonu + 2 % vodíku
 • 10 % dusíku + 90 % vodíku

 

KONTROLNÍ METODY

 

Veškeré potrubí je vizuálně kontrolováno:

 • vnější plochy a svary (např. velikost svaru, hladkost povrchu a nepřítomnost kontaminace)
 • vnitřní jakost kořene vidoskopem nebo zrcátky (např. provaření, oxidace a zbarvení, zbytkový prach)

 

Zákazníci obvykle požadují pro tupé svary kapilární zkoušku

 

Pro náročné aplikace můžeme nabídnout zkoušky rozšířené o:

 • Ultrazvukové zkoušky, pro silnostěnné trubky
 • Rentgenové zkoušky, pro tenkostěnné trubky

 

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠKY TĚSNOSTI

 

Na základě požadavků zákazníka nebo norem (PED/ASME) provádíme níže uvedené zkoušky těsnosti, obvykle do 150 bar:

 • Zkouška neprodyšnosti kouřem
 • Bublinková zkouška
 • Pneumatická tlaková zkouška – stlačeným vzduchem
 • Hydrostatická tlaková zkouška – tlakovou vodou

 

BALENÍ A EXPEDICE

 

Zvláštní péči věnujeme balení produktů a transportním boxům, při dodávce na místo zákazníka využíváme náš systém sledování zásilky.

 

PODMOŘSKÉ PROJEKTY

 

Provedení potrubních systémů - BTS

Čisté prostory „Clean Room“ – 3 200 m2

Vysokotlaké zkoušky – až do 800 bar

Veškerá výroba a zkušební zařízení v našem závodě.