NÁVRH AKUSTICKÉHO ŘEŠENÍ VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU / KONSTRUKCE INOVATIVNÍHO VÝFUKOVÉHO SYSTÉMU

 

Naši zákazníci u nás hledají pomoc s netradičními návrhy konstrukčních řešení postavených dle specifikací. Ať už se jedná o kompletní protihlukové opatření, anebo jednotlivé prvky širšího akustického projektu, úzce spolupracujeme se zákazníky tak, aby se celkové řešení zabývalo veškerými jejich problémy a vyznačovalo se těmi nejlepšími charakteristikami.

Jeden takový projekt jsme realizovali s OEM průmyslových plynových turbín pro elektrárnu v Rusku. Cílem bylo omezit hladinu hluku plynové turbíny co nejekonomičtějším způsobem při udržení energetického výkonu a splnění vysokých nároků seizmických a extrémně nízkých teplotních podmínek.

Společnost 2 JCP navrhla kompaktní výfukový systém s rychlou instalací, jenž splňoval tyto požadavky a vyhovoval místním konstrukčním zásadám a předpisům.

 

Typ projektu: dle specifikací

Místo: Rusko

Typ plynové turbíny: 5MW elektrárna

Dokončeno: 2016