ZDOKONALENÍ FILTRAČNÍHO SYSTÉMU PLYNOVÉ TURBÍNY / DODATEČNÉ VYBAVENÍ FILTRAČNÍHO SYSTÉMU FILTREM HEPA

 

My ve 2 JCP jsme uznávanými odborníky na poli konstrukce filtračních systémů a výroby jak nových jednotek, tak modernizovaných řešení. Jedním z našich projektů byla instalace filtračního zařízení v papírně. Papírenský závod měl plynovou turbínu GE Frame 6B pracující v horkém a vlhkém klimatu řeky Mississippi. Náš návrh měl začlenit filtry vyšších specifikací s nulovým obtokem do stávajícího filtračního systému. Filtr HEPA byl úspěšně zařazen do provozu ke zvýšení úrovně filtrace nasávaného vzduchu a zlepšení výkonu ovlivněného poklesem tlaku.

 

Typ projektu: dle běžných specifikací

Místo: Mississippi Delta, USA

Typ plynové turbíny: GE Frame 6B

Dokončeno: 2016