VÝROBA TLAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ

 

2 JCP nabízí výrobu a dodávku tlakových nádob a potrubí dle následujících norem:

 • Směrnice PED 97/23/ES
 • ASME VIII (bez razidla „U“)
 • Kodex ASME B31.1
 • Kodex ASME B31.3

 

PED 97/23/ES – Přehled

 • Lloyd´s Register EMEA – Schvalování návrhů dle PED
 • Modul B1+F (Kategorie III) Odkyselovací kolona 64600 L, 1 Barg
 • Modul B1+F Vypouštěcí nádoba 535 L, 2,5 Barg
 • Module B1+F Nádrž na destilát 2010 L, 2,5 Barg

 

Loyd´s Register – příklad inspekčního certifikátu

 

 1. Předinspekční schůzka

 2. Přezkoumání certifikace materiálu

 3. Přezkoumání svářečského deníku

 4. Přezkoumání kvalifikace operátora NDT

 5. Přezkoumání NDT postupů

 6. VT nádoby

 7. Rozměrová verifikace

 8. Svědectví u provádění tlakové zkoušky

 9. Přezkoumání MRB

 10. Vyražení značky na firemní štítek

 11. Certifikát

 

Manufacturing record Book (Evidence výroby) – příklad

 

Papírový exemplář, CD, Pdf se záložkami

 1. MPP-QP – Plán výrobního procesu – Plán kvality

 2. Final inspection report (závěrečná inspekční zpráva) – CofC, interní FIR a certifikát třetí strany

 3. Materiálové certifikáty a záznam o sledovatelnosti – včetně přídavných svařovacích materiálů

 4. Svářečský deník – WPQR, WPS, WQR, svařovací mapa, svářečský záznam sledovatelnosti

 5. NDT – postupy, kvalifikace operátorů

 6. Záznamy o kontrolách

 7. Tlaková zkouška – postup, certifikát, záznam o zkoušce

 8. Certifikát o hmotnosti

 9. Povrchová úprava

 10. Kalibrační certifikáty pro použitá zařízení

 11. Fotografie firemního štítku

 12. Může rovněž zahrnovat:

 

a) Schválení konstrukčního návrhu

b) Výpočty

c) Instalační manuál

d) Provozní příručku

e) Příručku pro údržbu

 

Pevnostní analýza provedená společností REN Engineering

 

Software:

AutoCAD, SolidWorks

VVD, Sant’Ambrogio

ANSYS Workbench

ANSYS CFD (Fluent, CFX)

EES (Engineering Equation Solver)

 

Reference:

 

Tepelná analýza tavné zóny trysky, Enetex, Německo

Konstrukční návrh kryogenické přepravní nádoby, Chart Ferox, Česká republika

Výpočet napětí nádrže, SWECO MEC, Norsko

Tepelně-hydraulický výpočet soustavy vysokotlakých a nízkotlakých ohříváků, Vítkovice ÚAM, Česká republika

Analýzy zařízení pro jaderné elektrárny v České republice a na Slovensku, Královopolská SAG, Česká republika

Návrhový a kontrolní výpočet aparátů a armatury pro jadernou elektrárnu Mochovce, Královopolská SAG, Česká republika

Návrh hranatých nádob na uskladňování pohonných hmot, PetroCard Czech, Česká republika

Výpočet hranatých tenkostěnných nádrží, H Projekt, Česká republika

http://www.renen.cz/en