ÚPRAVA VZDUCHU SÁNÍ PLYNOVÝCH TURBÍN

 

Navrhujeme řadu chladicích a ohřívacích systémů pro zlepšení výkonnosti vaší plynové turbíny. Vylepšení vašich systémů pro filtraci, čistění, chlazení a ohřívání vzduchu sání bude velkým přínosem pro výkonnost a dlouhodobou rentabilitu vaší plynové turbíny. 2 JCP vám může poskytnout nové zařízení nebo dodatečné vybavení.

Nabízíme následující řešení:

  • Řízení vlhkosti
  • Protinámrazové systémy
  • Infračervené lampy
  • Parní cívky
  • Horkovodní spirály
  • Chladicí spirály
  • Odpařovací chladič

 

CHLAZENÍ VZDUCHU SÁNÍ

 

Chlazení vzduchu sání umožní snížení teploty okolního vzduchu a zvýšení výstupního výkonu

 

Odpařovací chlazení

Odpařovací chlazení využívá postřiku vody do proudu nasávaného vzduchu v turbíně, kde se odpařuje a ochlazuje vzduch.

Po plynových turbínách je často vyžadován provoz při maximální kapacitě během nejteplejších dnů, aby se uspokojily energetické požadavky v období špičky. Výstupní výkon se ale se zvýšením teploty okolního vzduchu snižuje. Systémy pro chlazení nasávaného vzduchu ochlazují vzduch a zvyšují výstupní výkon, s menšími odchylkami vzhledem k okolním podmínkám.

 

Chladicí spirály

Studená voda proudí chladicími spirálami a ochlazuje nasávaný vzduch při jeho průchodu přes tyto spirály.

 

Oba systémy jsou nanejvýš účinné.

Rozdíl je jen v nákladech a návratnosti investice. Zatímco investiční náklady na instalaci odpařovacího chlazení jsou mnohem nižší, než u chlazení nasávaného vzduchu s použitím spirálového chladiče, ziskovost je obecně mnohem vyšší ve druhém případě.


 

OHŘÍVÁNÍ VZDUCHU SÁNÍ

 

Ohřívání vzduchu sání zabraňuje vytváření námrazy na filtračních elementech nebo tvorbě ledu na hrdle turbíny.

 

Protinámrazové systémy

Protinámrazové systémy 2 JCP rozvádějí ohřátý okolní vzduch u vstupu do filtrační stanice, kde proudí nahoru z prvního stupně filtru a zvyšují celkovou teplotu proudu spalovacího vzduchu, čímž snižují riziko vzniku námrazy.

 

Infračervené lampy

2 JCP nabízí nízkonákladové řešení v podobě infračervených ohřívacích lamp, které se optimálně rozmístí mezi přívody vzduchu. Toto zajišťuje ohřívání prostřednictvím infračerveného záření emitovaného přímo na čelní plochu filtračních elementů.

 

Horkovodní spirály nebo parní cívky

Parní cívky a horkovodní spirály rovněž ohřívají nasávaný vzduch za účelem zamezení tvorby námrazy v jakýchkoli provozních podmínkách. Nabízíme materiály pro cívky a spirály, jak pro žebra, tak pro horizontální nebo vertikální trubice, s ohledem na splnění požadavkům pro optimální teplotu a úroveň odolnosti proti korozi.